Uncategorized

Hoạch định chiến lược quản lý bán lẻ trong tương lai: 5 xu hướng cần xem xét

07/01/2021 • Thảo Nguyễn

Có thể nói 2020 là năm đầy biến động của nền kinh tế, đặc biệt là ngành hàng bán lẻ. Khi giãn cách xã hội xảy ra, thương mại điện […]