Liên hệ

LBC International

Assisting You To Retail Smarter󠁔 ™

Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để tìm hiểu làm thế nào chúng tôi có thể đảm bảo rằng các khách hàng của chúng tôi luôn có các công cụ quản lý bán lẻ linh hoạt và mạnh mẽ nhất để kinh doanh thông minh hơn.

Trụ sở chính

Tầng 2, 145 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, TP.HCM

Hotline

+84 915 133 733

Để lại thông tin liên hệ