TỪ KPIS ĐẾN LỢI NHUẬN: Hiểu rõ các chỉ số trọng yếu để có hiệu quả bán lẻ tốt hơn

Đăng bởi admin vào 03/03/2021

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Gartner, 80% công ty chỉ đo lường kết quả cuối cùng. Nói cách khác, họ đo lường hiệu quả hoạt động trong quá khứ bằng cách xem xét kết quả trong báo cáo tài chính. Tuy nhiên, việc này không phản ánh được điều gì đã tác động đến những kết quả này hoặc điều gì là tốt nhất để cải thiện chúng về sau.

Các phân tích hoặc báo cáo của công ty bạn có cho phép bạn hỏi “Tại sao điều này lại xảy ra không?” và “Lĩnh vực kinh doanh nào cần chú ý nhất, nếu tôi muốn cải thiện lợi nhuận?” Nếu có, xin chúc mừng! Bạn là một doanh nghiệp hiện đại, theo hướng dữ liệu! Nếu không, hãy tiếp tục đọc tài liệu này và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài mẹo về cách đạt được trạng thái trên.

Điền thông tin để nhận đầy đủ tài liệu

Đăng ký nhận tài liệu