IOT (Internet of Things) đổi mới hoạt động kênh bán lẻ như thế nào?

Đăng bởi admin vào 05/03/2021

Internet of Things (IoT – Internet vạn vật kết nối) đang thay đổi mạnh mẽ các quy trình và thực tiễn ngành bán lẻ lâu đời. Đã có lịch sử tiếp xúc trực tiếp với nhà cung cấp và khách hàng phong phú, các nhà bán lẻ sẽ chỉ tiếp tục phát triển và củng cố các mối quan hệ đó với việc triển khai công nghệ kết nối mới. Người tiêu dùng cũng đang nắm bắt những cách thức sáng tạo trong đó IoT có thể làm phong phú trải nghiệm khách hàng của họ và các nhà cung cấp hiểu rằng họ là trung tâm của các tương tác giữa các nhà bán lẻ và khách hàng.

Các nhà bán lẻ và nhà cung cấp đều công nhận vai trò của IoT trong việc thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng và tăng hoạt động bán hàng.

Bằng cách chuyển từ trao đổi tài liệu kinh doanh dựa trên giấy tờ sang điện tử, các công ty được hưởng lợi ích như giảm chi phí và sai sót, tăng tốc độ xử lý và cải thiện mối quan hệ với các đối tác kinh doanh. Ngày nay, các đối tác một lần nữa đang đạt được những lợi ích đó – với tỷ lệ phóng đại, nhờ các quy trình được hỗ trợ bởi công nghệ IoT như đèn hiệu, RFID, vị trí địa lý, v.v.

Cho dù được triển khai ở các thị trường B2B, B2C, C2B hay C2C, Internet of Things có thể ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ vòng đời của bất kỳ hoạt động bán sản phẩm nào.

Điền thông tin để nhận đầy đủ tài liệu

Đăng ký nhận tài liệu